برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ها

منبع تحقیق درمورد رقابت در بازار، عملکرد سازمان، حقوق و دستمزد

(موسوي خاني و همکاران، 1386، 125).امروزه بسياري از سازمان ها براي حفظ مزيت رقابتي خود در بازارهاي جهاني و کاهش مخاطرات سرمايه گذاري ها، فرآيند برون سپاري فعاليت هاي سازماني را دنبال مي کنند. اکنون ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منبع تحقیق درمورد عرضه و تقاضا، ارزش افزوده، عرضه کننده

در ارتباطات و قدرت لجستيک را افزايش داده اند عبارتند از: تبادل الکترونيکي دادها29 (EDI) کامپيوترهاي شخصي، هوش مصنوعي30 يا سيستم‌هاي خبره31، ارتباطات و رمزينه خوان ها (همان منبع ، 165). 2-2-7-2- پيش بينيپيش بيني ادامه مطلب…

پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد درمورد learning، CR، [r

riables load on both factors. Table 4.19: Rotated Components Matrix Component 12Kinesthetic.917.319Tactile.916 Creativity.899 Auditory.875.372Visual.758.525Social.725.550Group.710.519Individual.644.539Memory.308.863Compensation .853Cognitive.376.848Affective.612.678Metacognitive.638.651 4.5 Conclusion In order to better understand the degree of correlation between “learning style preferences and language learning strategies”, ” ادامه مطلب…

پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد درمورد learning، 148، Correlation

ig. (2-tailed).000.000.000.000.000.000 N148148148148148148KinestheticPearson Correlation.562**.627**.542**.778**.753**.882** Sig. (2-tailed).000.000.000.000.000.000 N148148148148148148**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Based on the results displayed in Table 4.5, it can be concluded that there are significant relationships between the components ادامه مطلب…