آواز و ارتباط آن با مشکلات حافظه | بیماری

ماه نشان
سپتامبر 20, 2019 0 Comment

:  

 تازگیا محققین موفق به درمان فراموشی با آواز خوندن شدن این در مورد رفع مشکلات مربوط به حافظه خیلی موثره و می تونه خوب اثر داشته باشه و بتونه مهارتای ذهنی افراد گرفتار به زوال عقل رو پرورش بده

اینم دلیلی واسه دم گرفتن: به گزارش محققان آواز خوندن ممکنه کارکرد مغز و خلق افراد گرفتار به مراحل اولیه فراموشی رو پیشرفت دهد.

 این مطالعه شامل ۸۹ فرد گرفتار به فراموشی ناچیز تا متوسط بود. این آدما به مدت ۱۰ هفته به تمرین آواز پرداختن، به آهنگای آشنا گوش کردن یا تحت مراقبتای استاندارد پرستاران شون قرار گرفتن.

طبق مطالعه، افراد گروه آوازخوانی پیشرفتایی رو در مورد حافظه، مهارتای فکری و توانایی جهت یابی نشون دادن. این موضوع مخصوصا در مورد افراد زیر ۸۰ سال با فراموشی ناچیز صدق می کرد.

به گفته مؤلفان مطالعه، گوش دادن به موسیقی این فواید رو فقط واسه افراد گرفتار به فراموشی پیشرفته به همراه داشت.

محققان گفتن که هم آواز خوندن و هم گوش دادن به موسیقی به کاهش افسردگی در بیماران مخصوصا به اونایی که به فراموشی ناچیز گرفتار بودنَ کمک کرد.

پس مطالعه که در روز ۱۰ دسامبر در ژورنال مریضی فراموشی منتشر شد، اینکه یه فرد در زندگی ساز می زده یا نه بر فایده موسیقی درمانی تأثیری نداشت.

webmd

.

منبع : hidoctor.ir