آواکادو باعث لاغری و کاهش وزن می شود صحیح یا غلط؟ | طب ایرانی

ماه نشان
سپتامبر 20, 2019 0 Comment

آواکادو باعث لاغری و کاهش وزن می شه درست یا غلط؟

آواکادو باعث لاغری و کاهش وزن می شه درست یا غلط؟

بله درسته آواکادو یکی از بهترین گیاهان خوراکی واسه لاغری و کاهش وزنه. در مطالعاتی که در گذشته به وسیله محققان انجام شده بود به این نتیجه رسیدن که خوردن نصف یه آواکادو به کنترل بهتر احساس گرسنگی در طول ۳ تا ۵ ساعت کمک می کنه.

تازگیا پژوهشایی به وسیله دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا انجام شد و محققان افراد ۲۱ تا ۷۰ سال که دارای اضافه وزن بودن رو به قصد کاهش کلسترول کلی و کلسترول بد به سه گروه تقسیم کردن.

گروه اول یه رژیم غذایی با ۲۴ درصد چربی، گروه دوم ۳۴ درصد چربی و گروه سوم ۳۴ درصد چربی هم اینکه یه آواکادو در روز داشتن؛ پس از ۵ هفته محققان اثر مثبت آواکادو رو بر کلسترول در این سه گروه پیدا کردن اما تاثیر اون وقتی مشخص شد که در رژیم غذایی اونا آواکادو گذاشته شده بود.

یعنی آواکادو در کاهش چربی و در اسیدهای چرب اشباع نشده نقش مهمی بازی می کنه؛ میشه آواکادو رو به تنهایی یا حتی با آب لیمو مخلوط کرد و خورد.

منبع :