آوای قرآن | شفابخش است | طب ایرانی

ماه نشان
سپتامبر 20, 2019 0 Comment

یافته های یه تحقیق علمی نشون میده: آوای قرآن اثر مثبتی بر درمان ناباروری زن و شوهر داره.

دکتر نیره خادم با ارائه مقاله ای در اولین همایش سراسری انجمن کارشناسان زنان، مامایی و نازایی، صدا درمانی رو یکی از روشای طب مکمل واسه بهتر شدن نازایی عنوان کرده.

در این تحقیق که با هدف بررسی صدا درمانی بر موفقیت تلقیح داخل رحمی انجام شده، اومده که ۳۲۷ زوج نابارور درخواست کننده انجام مراحل ابتدایی عمل تلقیح داخل رحمی یا IUI* به صورت تصادفی در سه گروه قرآن، موسیقی و تماشاگر تقسیم و بررسی شدن.

در این تقسیم بندی، ۱۱۰ نفر با صوت قرآن، ۱۰۵ نفر با موسیقی و ۱۱۲ نفر به عنوان تماشاگر(یعنی بدون به کار گیری راه خاصی) مراحل درمان رو گذراندند.

یافته های این تحقیق از وجود رابطه معناداری میان جواب مثبت به آزمایشا در بخشای جور واجور درمان رو در گروه گوش کننده به قرآن نشون داده.

یافته های این تحقیق نشون میده که در گروه قرآن از بین ۱۱۰ نفر شرکت کننده در آزمونای باروری، ۱۸ مورد جواب مثبت به درمان در هر سیکل (IUI) دیده شده.

این در حالیه که در گروه گوش کننده به موسیقی از بین ۱۰۵ نفر تنها ۱۰ مورد جواب مثبت و در گروه تماشاگر از بین ۱۱۲ نفر، تنها ۶ مورد جواب مثبت به این آزمونا یافت شده.

*(INTRA-UTERINE INSEMINATION)

منبع تبیان

*

جمع آوری سلامت اکاایران