پایان نامه با موضوع اقسام مؤسسات عمومی

مدیر
مارس 21, 2020 0 Comment

مفهوم مؤسسات عمومی در تعریف مؤسسات عمومی، به مفهوم عام، می توان وزارتخانه ها را هم جزء آنها محسوب کرد. (امامی واستوار سنگری، ۱۳۸۸،ص ۱۳۰). بر طبق ماده ۳ قانون […]

منابع پایان نامه و مقاله – قرارداد مقاطعه یا پیمانکاری دولتی

مدیر
0 Comment

  در این نوع قرارداد هیچ امتیاز خاصی در نظر گرفته نمی شود و آنان صرفاً از طریق رقابت و شرکت در مزایده یا مناقصه طرف مقابل دولت قرار می […]

پایان نامه درباره مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی

مدیر
0 Comment

تفاوت به اعتبار هدف به اعتقاد غالب مؤلفین حقوقی ،تفاوت بین این دو دسته قرارداد، ناشی از اختلاف در ماهیت         امور عمومی و امور خصوصی است، زیرا مقامات اداری ، […]

پایان نامه درباره اصطلاحات در فرایند برگزاری مناقصات

مدیر
0 Comment

معاملات متوسط در معاملات متوسط حد نصاب بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند، مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط […]